Rensning af ventilationssystemer

Dansk Ventilation Service udfører ventilationsrensninger for DSB på samtlige togvogne i Danmark, herunder Øresundstogene, IC3 og IR4 togsættene, rensninger af ventilationskanaler, ventilatorer, riste samt friskluftindtag mv. Arbejdet har vi udført gennem nu mere end 10 år på faste kontrakter til stor tilfredshed hos DSB.

Dansk Ventilation Service er gennem høje krav kvalificeret gennem TransQ systemet via Achilles til at måtte udføre ventilationsrensninger samt vedligeholdelse af ventilationssystemer og kølesystemer i tog, fly samt busindustrien i Danmark, Sverige samt Norge.

Kontrol af renset ventilationskanal i togvogn hos DSB

Billede før rensning / Billede efter rensning

Forebyg bygningsskader,svampesporer, mikroorganismer og allergi.

I urensede kanaler vil der med tiden lægge sig et lag af støv, fibre, fedt, olie, svampesporer, bakterier m.m. Disse dele vil gradvist i form af mikroorganismer finde vej ind i bygninger og medføre bygningskader samt en alvorlig risiko for allergiske reaktioner. Derfor gør Dansk Ventilations Service løbende opmærksom på, når det er tid for en rensning af  ventilationssystemet.

Billede viser ventilationskanal før rensning / Billede viser ventilationskanal efter rensning

Vores dygtige medarbejdere har alle meget stor erfaring med rensning af kanalsystemer i alle typer bygninger og på alle typer ventilationsanlæg. Alle ventilationsrensninger kontrolleres med før og efter billeder som dokumentation for vores arbejde.

Før rensning

Efter rensning

Effektive rensebørster sikrer rene ventilationskanaler