Lovpligtige energieftersyn

Lovpligtige energieftersyn – ikke længere gældende, men målet er stadig bedre økonomi for dig!

Selv om den lovpligtige ventilationseftersynsordning ophørte fra og med januar 2016, vil  Dansk Ventilations Service fortsætte med at opretholde den høje standard for udførelse af generelle energieftersyn.

Den høje standard, som var kendetegnende for det lovpligtige ventilationseftersyn, opretholder Dansk Ventilations Service ved at sikre efteruddannelse af vores dygtige ventilationsteknikere, hvor energioptimeringer er et helt centralt omdrejningspunkt.

Op til 40 % af en bygnings elforbrug går til driften af ventilationen. En effektiv drift er derfor nøglen til at undgå unødigt elforbrug og ekstraomkostninger.

Der er derfor god fornuft i at indgå en serviceaftale med Dansk Ventilation Service, når det handler om ventilationsanlæg og klimaanlæg, da udgiften til service hurtigt vil være tjent ind, på den energi I typisk vil spare.

Dansk Ventilation Service har gennemført energioptimeringer for vores kunder med store årlige besparelser til følge, men som også tilgodeser miljøet i almindelighed.

Dygtige teknikere hos Dansk Ventilations Service, sørger for alt arbejde der udføres, opfylder vores høje krav til kvalitet.